6 Sigma Proje Yönetimi Uygulaması


Şirketlerde 6 Sigma süreci takibi gün geçtikçe kurumlar tarafından benimsenmekte ve Toplam Kalite Anlayışı çerçevesinde uygulanmaktadır.

Geliştirilmiş olan çözüm genel anlamda, kurumun ya da bir holding kuruluşu ise holding'e bağlı şirketlerin kendi bünyelerinde takip ettikleri 6 sigma projelerinin projenin başlangıcı öncesi (start alması öncesi) tanımlama ve onay süreçlerinin takibini, proje başlangıcından 12 aylık Kontrol safhasının sonuna kadarki dönemde her safha için ayrı ayrı tanımlanmış kriterler doğrultusunda tüm gözden geçirme süreçlerinin takiplerini ve aynı zamanda şirket bazında ya da şirketler grubu bazında yönetimsel raporların alınmasına cevap vermektedir.

Çözümde roller tanımlanabilmekte ve sürecin her adımı için ilgili rollerde yeralan kişiler süreç sorumlusu olarak atanabilmektedir.

Çözüm SharePoint üzerinde geliştirilmiş olup, arzu edilmesi durumunda merkezi bir Insan Kaynakları sistemi ile entegre çalışabilir.

 

Çözümün ana modülleri :

Proje Öneri, Teklif ve Onay Süreci

  • Proje önerisi yapılması ve şirket koordinatör rolü tarafından kabulü – reddi
  • Kara Kuşak – Yeşil Kuşak tarafından, önerilen ve onaylanmış olan projeler havuzu içerisinden bir 6 Sigma projesinin tanımlaması
  • Sırası ile Proje Sahibi, Mali İşler Yetkilisi, Proje Sponsoru ve Proje Koordinatörü tarafıdan onay / ret süreci


Proje Süreci

  • Projenin 5 safhası boyunca her safha bazında kullanılan kriterlerin belirlenmesi, çıktıların (dokümanlar) girilmesi ve onaya sunulması
  • İlgili safha çıktılarının kontrolü onayı / reddi
  • 12 ay boyunca aylık olarak gerçekleşen getirilerin girişi
  • Proje Koordinatörü onayı ve Proje kapanışı


Genel Modüller

  • Mail uyarıları : İlgili safhanın bitiş tarihinin gecikmesi durumunda proje koordinatörü ve şirket yetkililerine bilgilendirme mailleri
  • Raporlar : Şirket bazında ya da grup şirketleri bazında "hedeflenen – gerçekleşen getiriler göstergesi", "kuşak başına proje sayısı", "kuşak başına gerçekleşen getiri", 6 Sigma sürecinde en çok kullanılan kriterler göstergesi


 

Detaylı bilgi ve demo talebiniz için lütfen iletişime geçiniz.

Sosyal Medya

Kısayollar

Site içi arama yapmak için aşağıdaki arama barını kullanabilir ya da linklerden yönlenebilirsiniz.
©2017 Enova Tüm Hakları Saklıdır.