ComSignTrust ile e-imza Çözümleri

ComSignTrust e - imza çözümünü kullanarak kurumsal iş akışlarınızı iyileştirin

Birçok kuruluş, iç ve dış iş akışı süreçleri uygulamalarında zorluklarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu zorluklar bazen küçük gözükse de sürecin sonraki aşamalarında ve devamlılığında başka sıkıntılara yol açabilmektedir.

ComSignTrust e - imza çözümü, başta SharePoint olmak üzere iş akışı ve doküman yönetimi çözümlerini desteklemekte ve resim, video, doküman ve form gibi pek çok dokümanı basite indirgenmiş bir şekilde dijital olarak imzalanmasını sağlamaktadır.

İş akışlarında ComSignTrust e - imza çözümü'nü kullanarak aşağıdaki faydaları sağlayabilirsiniz.

  • Tarama, çıktı alma, ıslak imza ve arşivleme maliyetlerinden tasarruf

  • İyileştirilmiş ve daha güvenli iş süreçleri

  • Kağıtsız ve Yeşil Ortam

  • Hizmet seviyelerinde artış

  • Dosyalarda yüksek güvenlik seviyesi

  • Organizasyon içerisinde bilginin ve sürecin kontrol altında tutulması

ComSignTrust e -imza ve SharePoint ile iş akışı

SharePoint içinde ComSignTrust e - imza çözümünün kullanılması durumunda, organizasyon içerisinde iş akışları daha verimli ve daha yenilikçi bir hal alır. Kurum içi imza ve onay süreçleri entegre edilerek harici bir imza gerektirmeden tüm e - imza süreci SharePoint üzerinden gerçekleştirilir.

SharePoint ile entegre ComSignTrust e - imza çözümü kullanarak, hiçbir çıktı alınmasına gerek kalmadan, direkt SharePoint şerit çubuğundan (ribbon) tüm belge biçimlerinin imzalanması gerçekleştirilebilir. Elektronik imza zaman, maliyet ve kaynak tasarrufu sağlarken, kurumsal iş akışlarını da otomatikleştirir.

ComSignTrust e - imza ürünleri için tıklayınız.

Sosyal Medya

Kısayollar

Site içi arama yapmak için aşağıdaki arama barını kullanabilir ya da linklerden yönlenebilirsiniz.
©2017 Enova Tüm Hakları Saklıdır.