Bulut Bilişim

 
Bilgi teknolojileri bölümlerinin yoğunluklarının büyük bölümünü şu iki başlık altında toplamak mümkündür:
  • İş birimlerinden sürekli olarak artan talepleri karşılamaya çalışmak

  • Giderleri azaltmaya çalışmak

Bu iki başlık aslında birbirleri ile çelişkili görünseler de, aralarındaki dengeyi sağlayabilmek başarılı bir bilişim organizasyonunun temelini oluşturur. Bu başlıkların beraberce götürülebilmesi için yaratıcı, hızlı, esnek ve fark yaratabilecek çözümler gerekir.

 

Bulut bilişim çözümleri, hem hızlı çözüm sağlanması hem de maliyetlerin düşürülmesi konusunda bilgi teknoloji bölümlerinin yardımına koşar. Bulut bilişim çözümlerinin sağladığı avantajları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
 
Hız

Bulut bilişim çözümleri ile dakikalar içerisinde altyapı ve servis hizmetlerini çalışır hale getirebilirsiniz. Klasik yaklaşımda benzer servislerin kurum içerisinden karşılanması durumunda olası satın alma ve tedarik süreçleri, mevcut altyapı planlarında değişiklik, sunucuların hazır hale getirilmesi için sistem yöneticilerinin zaman bulması gibi pek çok nedenden dolayı gecikme yaşamak olasıdır. Bunun için çok önceden planlama yapabilmek ve doğru öngörülerde bulunmaya çalışmak gerekir. Acaba alınacak sunucular zamanında gelecek midir? Yeterli kesintisiz güç kaynağı ve soğutma kapasitesi veri merkezinde mevcut mu? Alınacak sunucular yeterli olacak mı ? Fazla gelecek mi ?
 
Bulut bilişim çözümlerinde ise ihtiyacınız olan altyapı ve servis ihtiyaçlarınız ihtiyacınız olduğunda çok hızlı bir şekilde çalışır ve erişilebilir hale gelirler. Projelerde son dakikada yapılan değişikliklere ve yeni ihtiyaçlara, zaman kaybetmeden ve beklemeden cevap verebilirsiniz.
 
Esneklik

Bulut bilişim çözümleri, mevcut yapının kolaylıkla ve hızla değiştirilebilmesine olanak tanır. İş birimleri tarafından talep edilen bir servis, bir süre sonra tahminlerin üzerinde kaynak gerektiği ortaya çıkabilir. Veya bir kampanya nedeni ile önünüzdeki hafta planlanın iki katı kaynak gerekeceğini öğrenebilirsiniz.
 
Bu durumlarda klasik kurum içi sistemlerde önceden planlama yapılması ve bu tip değişikliklerin öngörülmesi beklenir. Bulut bilişim çözümlerinde ise daha fazla sunucu, bant genişliği, sunucu gücü sağlamak yine dakikalar içerisinde ve ihtiyaç duyulduğunda yapılabildiği gibi, klasik yöntemlerin aksine, ihtiyaç ortadan kalktığında bu kaynaklar iade edilebilir.
 
Maliyet

Bulut bilişim çözümleri, düşük başlangıç maliyet avantajlarının yanı sıra, operasyonel planlama gereksinimlerinin azaltılması ile düşük toplam sahiplenme maliyeti sağlar.
 
Kurum içi veri merkezleri çok yüksek başlangıç maliyetlerine ihtiyaç duyarlar. Altyapının sağlanması, jeneratör, kesintisiz güç kaynağı, ağ bağlantıları, donanım, güvenlik gibi pek çok unsur bulunur. Bulut bilişim çözümlerinde ise tüm altyapı hizmeti çok büyük veri merkezlerinden sağlandığı için daha düşük maliyetler ile bu hizmetleri size sunabilmekte ve bunu büyük bir başlangıç yatırımı yapmanıza gerek olmadan kullanabilmenize imkan tanımaktadır.
 
İkinci bir maliyet kalemi olarak ise işletme maliyetleri yer alır. Veri merkezinin enerji ihtiyacı ve güvenlik hizmetlerinin yanı sıra, sunucu ve işletim sistemlerinin bakımları, yönetimi, sorunların çözümlenmesi gibi toplam sahiplenme maliyetlerine yansıyan bu kalemler, bulut bilişim çözümlerinde yine büyük ölçeklerde ve uzman kadrolarca gerçekleştirildiğinden daha düşük maliyetler ile gerçekleştirilebilmektedir.
 
Son olarak yanlış planlamaların veya geçici ihtiyaçların getirdiği gizli maliyetlerin de göz önünde bulunması gerekir. Örneğin bir projede olası yüklenmeyi baştan ön görerek gerektiğinden daha yüksek bir planlama yapılması zorunlu olabilir. Veya yılın sadece belli dönemlerinde oluşabilecek geçici yükler için tüm altyapının bu doğrultuda planlanması gerekir. Bu önceden yapılan yatırımlar ise aslında kullanılmayan kaynaklar için öncesinde yapılan ödemeler anlamına gelmektedir. Bir başka bakış açısından ise altyapının yetersiz olduğu durumda kurumun ve bilgi teknolojilerinin yaşadığı itibar kayıplarının mali olarak ölçümlenemeyecek yansımaları olabilir.
 
Güvenirlik

Bulut bilişim çözümleri yüksek erişilebilirlik ve bilgi güvenliği sağlar. Büyük veri merkezlerinde uzmanlar tarafından servis edilen bulut bilişim sistemleri, bu sayede yüksek erişilebilirlik sağlamaktadır. Tüm işletim sistemleri ve kullanılan altyapı hizmetlerinin güncellemeleri periyodik olarak yapıldığı ve gözetim altında tutulur. Bu sistemlere erişimler hem sanal hem de fiziksel olarak kısıtlı ve kontrollüdür. Bu doğrultuda bulut bilişim sistemleri bilgi güvenliği konusunda da ihtiyaçları karşılayabilmektedir.
 
Verilen hizmetlerin sürekliliğinin ve güvenliğinin sağlanması ise orta vadede kuruma ve bilgi teknolojileri bölümüne olan güvenirliği arttıracak ve kuruma pozitif katkıda bulunacaktır.
 
Enova size nasıl yardımcı olabilir?

  • Kurum içi bulut bilişim stratejilerinin belirlenmesinde, kurum içi kültür ve ihtiyaçları göz önünde bulundurarak tavsiyelerde bulunabiliriz.

  • Mevcut altyapı ve sağladığınız hizmetlerin incelenerek, bunların kurumun bulut bilişim stratejileri doğrultusunda uygun çözümlere yönlendirebiliriz.

  • Oluşturulan kurum bulut stratejisine uygun olarak planlamanın yapılmasında destek verebiliriz.

  • Geçiş aşamalarında teknik destek sağlayabiliriz.

  • Yeni projeler ve  hizmetler için bulut bilişim uygunluklarını beraber tartışarak standartları belirleyebiliriz.

 

Office 365

Office 365 ise Microsoft'un bir bulut çözümdür ve bağımsız bireysel profesyoneller'den, orta ve büyük ölçekli işletmelere kadar değişik planlarda pek çok hizmeti sunmaktadır. Her ölçekte özel sektör ya da devlet kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Office 365, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar.

Office 365 tüm BT ihtiyaçlarınızı tek bir basit pakette sunar. Bu paket e-posta, intranet, internet sitesi, belge deposu ve çeşitli çevrimiçi iletişim araçlarını içerir. Bu şekilde şirketiniz bünyesinde Exchange, Sharepoint gibi sunucular barındırmak ve işletmek zorunda kalmazsınız. Microsoft, tüm verilerinizi kendi veri merkezinde barındırarak sizleri artık pahalı sunucular satın alma zorunluluğundan kurtarmaktadır. Microsoft, %99,9 kesintisiz kalma garantisi sağlar ve sağlanan hizmetin bedeli aylık abonelik modelini temel alır. enova, bulut tabanlı çözümlerde Microsoft'un bir iş ortağı olarak hizmet sunmaktadır.

Sosyal Medya

Kısayollar

Site içi arama yapmak için aşağıdaki arama barını kullanabilir ya da linklerden yönlenebilirsiniz.
©2017 Enova Tüm Hakları Saklıdır.