Proje Başarı Kriterlerimiz

 

Başarılı sonuçlandırılmış projelerin müşterilerimizi bir adım ileriye götüreceğine inanıyoruz.

Bir projenin başarılı olarak nitelendirilebilmesi için 4 kriterin gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

  • Müşteri ile el sıkışılmış olan kapsam ve kalitede tamamlanmış olması

  • Projenin öngörülen sürede teslim edilmiş olması

  • Projenin öngörülen maliyette tamamlanmış olması

  • Müşteri memnuniyeti

Ancak bu 4 kriterin gerçekleştirildiği projeler bizim için gerçek anlamda başarılı bir projedir. Aralarından birinin eksik kalması durumunda her ne kadar proje teslim edilmiş olsa da proje başarısız sonuçlanmıştır.

enova ailesi olarak bir projenin başarılı sonuçlanması için neler yapıyoruz ?

Müşteri analizi : Burada belirtilmek istenen projenin analizi değil, müşterinin analizidir. Burada müşterinin bağlı bulunduğu sektör, gerçekleştirilmesi hedeflenen projenin müşteri tarafında kritik bir sürece etki edip etmediği, müşterinin konuya hakimiyeti ve duyarlılığı ve en önemlisi gerçekleştirilmesi hedeflenen proje ihtiyaçlarının daha önceden müşteride süreç olarak kullanılıp kullanılmadığı konuları analiz edilmektedir. Bu sayede projeye nasıl yaklaşılması gerektiği, bir bütün olarak bakıldığında ne gibi risklerin olabileceği masaya yatırılmakta ve bu doğrultuda iki taraflı olarak ortak aksiyonlar belirlenmektedir.

İhtiyaçları ortaya net konulması : Bir projenin başarılı sonuçlanabilmesi için öncelikle projede hangi çıktıların elde edilmesinin hedeflendiğine iyi karar vermek gerekmektedir. Yola çıkıldığı an ile projenin teslim edildiği an arasında proje hedef ve çıktılarında büyük değişiklikler yaşanması proje başarısı için belirtilen 4 kriterin gerçekleşmesini mümkün kılamaz. Bir projenin doğru zamanda, doğru maliyette ve müşterinin arzu ettiği kalitede bir çıktı ile teslim edilebilmesi için baştan ne yapılacağının da iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenle uzman kadromuz proje teklifi öncesinde ihtiyaçları mümkün ölçüde belirlemek için müşteri ile toplantılar gerçekleştirir ve ancak bu çalışmalar sonrasında doğru bir teklifin hazırlanmasında ilgili rolü üstlenirler.

Doğru Altyapı ve Mimari : Projenin başarısında önemli bir etken de gerçekleştirilen yazılımın nasıl bir ortam üzerinde konumlandırılacağıdır. Burada da ekibimizde yer alan uzman yazılım mimarı rolünde çalışanlarımız, geliştirilecek ihtiyaçlara, toplam kullanıcı sayısına, anlık erişim gerçekleştirecek kullanıcı oranına, altyapıda kullanılan çözümlerin gerekliliklerine, çözümün müşteri tarafından arzu edilen kesintisiz ayakta kalma süresine ve bir problem yaşanması durumunda istenilen geri dönüş süresine bakarak en optimum mimariyi sunarlar. Dolayısıyla geliştirilen çözüm ne kadar iyi olursa olsun, sürekli kesintiye ya da yavaşlığa neden olacak bir yapı üzerinde koşması, projenin başarısına maalesef olumsuz etki etmektedir.

Doğru Proje Metodolojisi : Bir projenin başarılı olarak gerçekleştirilmesinde en kritik konulardan birisi de proje takip edilen proje metodolojisidir. Burada müşteri profili, kapsam, proje toplam süresi, proje süresi içerisinde ihtiyaçların revize edilebilmesi olasılığı ve riski gibi parametrelere bakılarak projede hangi metodolojinin uygulanmasının daha sağlıklı sonuç getireceğine önceden karar verilmekte ve proje teklifi ve planı bu doğrultuda hazırlanmaktadır. Waterfall ya da Agile (çevik) proje yönetimine hakim ekibimiz, projenin takibini ve gerekli düzeltmeleri yaparak projenin başarılı bir şekilde tamamlanmasına kadar aktif rol üstlenirler.

Sosyal Medya

Kısayollar

Site içi arama yapmak için aşağıdaki arama barını kullanabilir ya da linklerden yönlenebilirsiniz.
©2017 Enova Tüm Hakları Saklıdır.